หนังโรงเล็ก

แหล่งรวบรวมหนังสั้นชั้นดี มีคุณค่า มีข้อคิด ที่น่าสนใจจากทั่วโลก

หนังสั้นรา
              วัล

Noodles

Greg Rom | 7 min.

หนังสั้นรา
              วัล

The Old Man and the Sea

Alexander Petrov | 21.08 min.

หนังสั้นรา
              วัล

2+2=5

Babak Anvari | 6.51 min.

หนังสั้นรา
              วัล

Lights Out

David F. Sandberg | 2.41 min.

หนังสั้นรา
              วัล

Wire Cutters

Jack Anderson | 8.59 min.

หนังสั้นรา
              วัล

The Masseuse

Tan Ce Ding | 19.05 min.

หนังสั้นรา
              วัล

Planet Unknown

Shawn Wang | 8.45 min.

หนังสั้นรา
              วัล

Garden Party

ILLOGIC | 7.21 min.

หนังสั้นรา
              วัล

Lost & Found

Andrew Goldsmith & Bradley Slabe | 7.38 min.

หนังสั้นรา
              วัล

Bus 44

Dayyan ENG (伍仕贤) | 11.26 min.

หนังสั้นรา
              วัล

Teeth

John Kennedy & Ruairí O'Brien | 2.07 min.

หนังสั้นรา
              วัล

The Forbidden Zone

Zach Tolchinsky | 3 min.

หนังสั้นรา
              วัล

WHAT A WASTE

John Remar Lavina | 3 min.

หนังสั้นรา
              วัล

Tread

Matt Landkroon | 3 min.

หนังสั้นรา
              วัล

Give In To Giving

Emirates | 2.18 min.

หนังสั้นรา
              วัล

Fishy Wish

Przemek Stański | 3 min.

หนังสั้นรา
              วัล

Zero

Christopher & Christine Kezelos | 12.32 min.

หนังสั้นรา
              วัล

Shane Acker's 9

Tim Burton | 9.59 min.