เยาวชนไทย ไม่ยอม ไม่ทน ต่อการทุจริต

ประเภทสื่อ : คลิปวิดีโอ
ความยาว : ระหว่าง 1-3 นาที (รวมไตเติ้ลและเอ็นเครดิต)
ระดับการประกวด : ระดับมัธยมและอุดมศึกษา
หมดเขต : 15 กันยายน 2564

เยาวชนไทย ไม่ยอม ไม่ทน ต่อการทุจริต

หมดเขต 15 กันยายน 2564

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต, เครือเจริญโภคภัณฑ์, กลุ่มทรู และติ๊กต็อก เปิดโอกาสให้น้อง ๆ แสดงทุกความสามารถที่มี ร่วมแชร์ไอเดียสุดเป๊ะปัง สร้างสรรค์คลิปวิดีโอกับการประกวด ‘ต่อต้านการทุจริต ผ่านติ๊กต็อก’ ประจำปี 2564 หัวข้อ ‘เยาวชนไทย ไม่ยอม ไม่ทน ต่อการทุจริต’ ชิงถ้วยเกียรติยศ และทุนการศึกษากว่า 500,000 บาท

วัตถุประสงค์

1 เพื่อจัดการประกวดคลิปต่อต้านการทุจริตผ่านติ๊กต็อก โดยใน คลิปต้องสื่อความหมายในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและสามารถกระตุ้นความสนใจให้ผู้พบเห็นมาร่วมกันต่อต้านการทุจริต อยากดู อยากทำ และอยากแชร์ต่อ อาจเป็นการร้องเพลง, การเต้น, การพูด, การแสดง ไม่จำกัดรูปแบบการสร้างสรรค์ โดยครั้งนี้จะเป็นรูปแบบใหม่ของการจัดประกวดการต่อต้านทุจริตที่ยังไม่เคยมีมาก่อน
2 เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตให้กับชาวไทยอย่างยั่งยืนสืบไป
3 เพื่อแสดงถึงจุดยืนของมูลนิธิต่อต้านการทุจริตในการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต อย่างต่อเนื่องโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนและครอบครัวซึ่งเป็นกำลังพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของทุกสังคม
4 เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มีคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม
5 เพื่อนำผลงานที่ได้จากการประกวดมาใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต, เครือเจริญโภคภัณฑ์, กลุ่มทรู และติ๊กต็อก เพื่อรณรงค์การต่อต้านการทุจริตต่อไป
6 เพิ่มช่องทางในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต สร้างความกล้าให้กับเยาวชนที่จะบอกเล่า และ ต่อต้านการทุจริตในช่องทางที่ถูกต้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 และอาชีวะศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั่วประเทศ

สมัครประกวดเป็นทีม ทีมละ ๑ ผลงาน จำนวนสมาชิกทีมละไม่เกิน 3 คน และสมาชิกต้องอยู่ โรงเรียนเดียวกัน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง

ไม่จำกัดจำนวนผู้แสดงในคลิป โดยผู้แสดงจะเป็นสมาชิกในทีมหรือไม่ก็ได้

ทุกโรงเรียนสามารถส่งทีมผู้ประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน หากเป็นสมาชิกทีมใดทีมหนึ่งแล้ว ไม่สามารถเป็นสมาชิกทีมอื่นได้อีก โดยแต่ละทีมสามารถมีอาจารย์ที่ปรึกษาคนเดียวกันได้

การส่งผลงาน

1 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.acf.or.th หรือ www.trueplookpanya.com

2 จัดทำคลิปวิดีโอ แนวตั้ง ความยาวไม่เกิน ๕๐ วินาที เกี่ยวกับการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต พร้อมเขียนคำบรรยายแนวความคิดไม่เกิน ๑๐ บรรทัด

3 ส่งผลงานเป็นไฟล์ mp4 (Full HD 1920 x 1080) โดยแนบลิงค์ให้สามารถดาวน์โหลดพร้อมแนบไฟล์คำบรรยายแนวความคิด และใบสมัครเป็น pdf. แบบชัดเจน
โดยส่งผ่านทาง E-mail : ppyactivities@trueplookpanya.com ภายในวันพุธที่ 15 กันยายน 2564

ต่อต่อสอบถาม

โทร. 097-289-9246

ลิงค์โครงการ

http://www.trueplookpanya.com/new/csa/project/155