เมืองแห่งมืออาชีพ

ประเภทสื่อ : หนังสั้น
ความยาว : ไม่เกิน 5 นาที (รวมไตเติ้ลและเอ็นเครดิต)
ระดับการประกวด : ระดับประชาชนทั่วไป
หมดเขต : 31 พฤษภาคม 2564

เมืองแห่งมืออาชีพ

หมดเขต 31 พฤษภาคม 2564

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น “เมืองแห่งมืออาชีพ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 120,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

วัตถุประสงค์

เพื่อสื่อให้เห็นวิธีคิดของประชาชน รวมถึงนิสิต นักศึกษาทั่วไป ในการสร้าง และพัฒนารากฐานชุมชนที่มีทั้งวัฒนธรรม วิสาหกิจ ท่องเที่ยวชุมชน ให้เข้มแข็งจากการใช้ประโยชน์จากมืออาชีพ ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ คือการใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ นำมาซึ่งการพัฒนาชุมชน สร้างรายได้ สร้างงาน สร้างความเป็นมืออาชีพให้กับชุมชนอย่างมีมาตรฐาน ตามแนวทางของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) อาทิ การพัฒนาอาชีพ สินค้า หรือบริการในชุมชน ให้มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับ หรือแม้กระทั่งการใช้แอปพลิเคชัน “ปักหมุดมืออาชีพ” ที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดทำ ชี้ให้เห็นประโยชน์จากการใช้กำลังคนมืออาชีพอย่างแท้จริง ตอบโจทย์การเป็น เมืองแห่งมืออาชีพ

คุณสมบัติผู้สมัคร

ประชาชนทั่วไป นิสิต นักศึกษา อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
ส่งผลงานเป็นทีม จํากัดจํานวนทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน

การส่งผลงาน

ส่งผลงานหนังสั้นผ่านทางออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. - วันที่ 31 พ.ค. 2564 (เวลา 00.00น.)
ประกาศผลวันที่ 24 มิ.ย. 2564

รางวัล

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลละ 30,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท
รางวัล Popular Vote เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท

ต่อต่อสอบถาม

Facebook : สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ลิงค์โครงการ

https://www.tpqi.go.th/news-ac-detail.php?WP=pQOgZUp1GQSgG2rDqYyc4Uuw