การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์

ประเภทสื่อ : คลิปวิดีโอ
ความยาว : ไม่เกิน 8 นาที (รวมไตเติ้ลและเอ็นเครดิต)
ระดับการประกวด : ไม่จำกัดเพศและอายุ
หมดเขตส่งผลงาน : 25 กุมภาพันธ์ 2664

การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์

หมดเขตส่งผลงาน 25 กุมภาพันธ์ 2664

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ "การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ในการสร้างความตระหนักรู้และความมั่นใจต่อมาตรการต่าง ๆ เพื่อความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจในชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 70,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานนักศึกษา/บุคคลทั่วไปไม่จำกัดเพศและระดับอายุ
ส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือแบบทีม ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ (เทคนิคถ่ายทำ / ผลิต / ตัดต่อ)

กฏกติกา

1. แนวทางการทำสื่อและหัวข้อการประกวด เป็นสื่อมัลติมีเดียประเภทโฆษณาให้ความรู้ Mood & Tune On COVID-19 เนื้อหาเน้นการสร้างความตระหนักรู้และความมั่นใจต่อมาตรการต่าง ๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจในชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงในการสร้างความตระหนักรู้ รูปแบบไฟล์และขนาดของคลิปวิดีโอ .MP4 resolution VDO (1920x1080) ความชัดไม่ต่ำกว่า 1080p
คลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 8 นาที ท้ายคลิปจะต้องมีโลโก้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ราชภัฏ Poll (กลุ่มราชภัฏ 38 แห่ง) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

2.ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอและวิธีการถ่ายทำ แต่จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลอื่น
3.กรณีนำภาพ/เสียงของคลิปผู้อื่นมาใช้ประกอบหรือบทสัมภาษณ์บุคคล ต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลท่านนั้น
4.ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
5.ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม

การส่งผลงาน

• ลงทะเบียนเข้ารับการประกวด พร้อมส่ง Story Board (บทบรรยาย) ของคลิปวีดีโอ จำนวน 1 หน้ากระดาษ A4 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 กุมภาพันธ์ 2564
• จัดส่งผลงาน ได้ไม่เกินวันที่ 12 มีนาคม 2564
• ประกาศผลผู้รับรางวัล วันที่ 19 มีนาคม 2564 ทาง Facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏเชียงใหม่

ขั้นตอนการสมัครและส่งคลิปวิดีโอ
• ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนสมัครการประกวดได้ที่ Google Form: (ใช้ Gmail ในการสมัคร)
• การส่งคลิปวิดีโอ ส่งไฟล์ผลงานต้นฉบับและไฟล์ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วมาที่ อีเมล : research_fund@g.cmru.ac.th
กรณีที่วีดีโอมีไฟล์ขนาดใหญ่เกินกว่าที่อีเมลจะรับได้ ให้แชร์ไฟล์จากระบบ Cloud
หรือเดินทางมาส่งไฟล์ด้วยตนเองที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารบริหารกลางและอำนวยการ
ชั้น B2 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180

รางวัล

รางวัลชนะเลิศของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 รางวัล เงินสดจำนวน 20,000 บาท ใบประกาศนียบัตรและรางวัลอื่นๆจากผู้สนับสนุนการประกวด
รางวัลชนะเลิศของจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 รางวัล เงินสดจำนวน 20,000 บาท ใบประกาศนียบัตรและรางวัลอื่นๆจากผู้สนับสนุนการประกวด
รางวัลรองชนะเลิศของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 รางวัล เงินสดจำนวน 10,000 บาท ใบประกาศนียบัตรและรางวัลอื่นๆจากผู้สนับสนุนการประกวด
รางวัลชนะเลิศของจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 รางวัล เงินสดจำนวน 10,000 บาท ใบประกาศนียบัตรและรางวัลอื่นๆจากผู้สนับสนุนการประกวด
รางวัลที่สามของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 รางวัล เงินสดจำนวน 5,000 บาท ใบประกาศนียบัตรและรางวัลอื่นๆจากผู้สนับสนุนการประกวด
รางวัลที่สามของจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 รางวัล เงินสดจำนวน 5,000 บาท ใบประกาศนียบัตรและรางวัลอื่นๆจากผู้สนับสนุนการประกวด

ต่อต่อสอบถาม

คุณประกายดาว ใคร้มา โทร 092-276-2311
Facebook: สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏเชียงใหม่

ลิงค์โครงการ

http://www.research.cmru.ac.th/research63/?op=view&news_id=194

ลิงค์สมัครออนไลน์

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIzstuRJ5TJoIOPhowNuQ8NwhugLA4rgYTNFTQrxwrQopQbg/viewform

ลิงค์ดาวน์โหลด

https://drive.google.com/drive/folders/1K39gSwd_j8uF9U5D8t9bOuruQaSS-oqM