Deep South Young Filmmaker II

ประเภทสื่อ : ทุกประเภท
ความยาว : ไม่เกิน 25 นาที (รวมไตเติ้ลและเอ็นเครดิต)
ระดับการประกวด : เยาวชน อายุ 15-25 ปี
หมดเขตส่งผลงาน : 31 มกราคม 2664

Deep South Young Filmmaker II

หมดเขตส่งผลงาน 31 มกราคม 2664

ขอเชิญชวนเยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ สมัครโครงการ Deep South Young Filmmaker เยาวชนสร้างหนัง หนังสร้างคน II ที่จะมีการอบรมเพื่อผลิตหนังสั้น ไม่จำกัดเนื้อหาและรูปแบบไม่ว่าจะเป็น ดราม่า ตลก สยองขวัญ sci-fi แนวทดลอง หรือสารคดี ขอให้เป็นเพียงสิ่งที่เรารู้สึกและอยากจะเล่าออกมาจริงๆ ภายใต้บริบทของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ และแต่ละทีมจะมี “พี่เลี้ยง” ซึ่งเป็นคนในพื้นที่ที่ได้รับเลือกจากโครงการฯ ร่วมเป็นผู้แนะนำและให้คำปรึกษา ทุกทีมที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับทุนในการผลิตหนังสั้น และจัดฉายสู่สาธารณชน

คุณสมบัติผู้สมัคร

เยาวชนที่ไม่เคยเข้าร่วมในปีที่ 1 ทีมละ 5 คน อายุ 15-25 ปี ในพื้นที่ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
เยาวชนที่เคยร่วมโครงการในปีที่ 1 สามารถสมัครเป็นทีม ทีมละ 5 คน (ทุกคนในทีมต้องเคยร่วมโครงการในปีที่ 1 และอายุไม่เกิน 25 ปี) โดยจะมีทีมเดียวเท่านั้น ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อโอกาสในการผลิตภาพยนตร์สั้น ระดับสูงขึ้น ภายใต้การดูแลของผู้กำกับภาพยนตร์มืออาชีพ

กฏกติกา

ใน 1 ทีมประกอบด้วย สมาชิกจ านวน 5 คน โดยที่
1. สมาชิกในทีม จะเป็นเพศใดก็ได้ อายุ15-25 ปี (เกิดหลังวันที่1 ธันวาคม 2538)
2. สมาชิกในทีม ปัจจุบันอาศัยอยู่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
3. สมาชิกทุกคน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่ระบุไว้ในตาราง ได้ทุกครั้ง และตรงเวลา ที่จังหวัดปัตตานี(ค่าใช้จ่ายทางโครงการฯ เป็นผูดู้แล) การขาดสมาชิกคนใดคนหนึ่ง จะถือว่า ทีมนั้นสละสทิธิ์
4. ส่งใบสมัครที่กรอกครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว มาที่อีเมล soi.deepsouthfilm@extravirginco.com ภายในวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564
5. ประกาศผลทีมที่ได้รับเลือกเข้าโครงการ รอบที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564
6. ประกาสผลรอบ 10 ทีมสุดท้าย ในวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564

การคัดเลือกแบ่งเป็น 2 รอบ
รอบที่ 1 - คัดเลือกจากใบสมัครทั้งหมด คัดรอบที่ 1 เหลือ 15 ทีม ทุกทีมจะต้องเข้าร่วม PRESENTATION นำเสนอ
โครงการด้วยตัวเองต่อหน้าคณะกรรมการ (ค่าใช้จ่ายการเดินทาง ทางโครงการฯ เป็นผู้ดูแล)
รอบที่ 2 - คัดเลือกจากรอบ PRESENTATION ให้เหลือ 10 ทีม เท่านั้น คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

การส่งผลงาน

ไม่จำกัดเนื้อหาและรูปแบบไม่ว่าจะเป็น ดราม่า ตลก สยองขวัญ sci-fi แนวทดลอง หรือสารคดี ขอให้เป็นเพียงสิ่งที่เรารู้สึกและอยากจะเล่าออกมาจริงๆ ภายใต้บริบทของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ และแต่ละทีมจะมี “พี่เลี้ยง” ซึ่งเป็นคนในพื้นที่ที่ได้รับเลือกจากโครงการฯ ร่วมเป็นผู้แนะนำและให้คำปรึกษา ทุกทีมที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับทุนในการผลิตหนังสั้น และจัดฉายสู่สาธารณชน

ส่งใบสมัครที่กรอกครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว มาที่อีเมล soi.deepsouthfilm@extravirginco.com

รางวัล

รางวัล ชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท
รางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่1 เงินรางวัล 30,000 บาท
รางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่2 เงินรางวัล 20,000 บาท

ต่อต่อสอบถาม

อีเมล soi.deepsouthfilm@extravirginco.com
โทร. 086-569-7331, 02-277-0824
Facebook page: DS Young Filmmaker

ลิงค์โครงการ

www.facebook.com/DSYoungFilmmaker

ลิงค์ดาวน์โหลด

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1nYp5BV-POg0n_jLRJ-ysg8fhFS9W_Q02

ไฟล์แนบ