หนังสั้นรา
              วัล

เมืองแห่งมืออาชีพ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประก...

ความยาวไม่เกิน 5 นาที หมดเขต : 31 พ.ค. 2564

หนังสั้นรา
              วัล

วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบการเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญนักเรียน ข้าราชการครู สถานศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกว...

ความยาวไม่เกิน 5 นาที หมดเขต : 15 เม.ย. 2564

หนังสั้นรา
              วัล

ดุลยภาพแห่งสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

สำนักงานศาลยุติธรรม โดยสำนักกิจการคดี และกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ เชิญชวนน้องๆ นักเรียน นิสิต นัก...

ความยาวระหว่าง 3-5 นาที หมดเขต : 4 เม.ย. 2564

หนังสั้นรา
              วัล

Gender Equality

สค. จัดกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ในหัวข้อ “Gender Equality” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องควา...

ความยาวไม่เกิน 1 นาที หมดเขต : 30 เม.ย. 2664

หนังสั้นรา
              วัล

ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคล...

ความยาวไม่เกิน 5 นาที หมดเขต : 10 มี.ค. 2664

หนังสั้นรา
              วัล

การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ "กา...

ความยาวไม่เกิน 8 นาที หมดเขต : 25 ก.พ. 2664

หนังสั้นรา
              วัล

เงินทองต้องใส่ใจ

โครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season Season 6 ได้กำหนด หัวข้อการประกวด...

ความยาวไม่เกิน 3 นาที หมดเขต : 30 เม.ย. 2564

หนังสั้นรา
              วัล

มอบแสงสว่างให้ดวงตา

มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ “มอบแ...

ความยาวไม่เกิน 5 นาที หมดเขต : 15 มี.ค. 2564

หนังสั้นรา
              วัล

HUAWEI Film Awards 2020

การประกวดครั้งนี้เปิดให้ทุกคนที่ปัจจุบันพำนักอยู่ในประเทศดังต่อไปนี้ : มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ...

ความยาวไม่เกิน 10 นาที หมดเขต : 18 มี.ค. 2664

หนังสั้นรา
              วัล

Deep South Young Filmmaker II

ขอเชิญชวนเยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ สมัครโครงการ Deep South Young Filmmaker เยาวชนสร้างหนัง ...

ความยาวไม่เกิน 25 นาที หมดเขต : 31 ม.ค. 2664

หนังสั้นรา
              วัล

สนุกกับชีวิต

ชมรมผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย (THPC) ร่วมกับ มูลนิธิโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่...

ความยาวไม่เกิน 5 นาที หมดเขต : 15 ม.ค. 2664

Closed
หนังสั้นรา
              วัล

พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล

ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์ หัว...

หมดเขตส่งผลงานแล้ว

Closed
หนังสั้นรา
              วัล

ทำไมฉันจึงรักพ่อ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดิโอ หรือเรี...

หมดเขตส่งผลงานแล้ว

Closed
หนังสั้นรา
              วัล

รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน

ขอเชิญสื่อมวลชนและบุคคลทั่วไปส่งผลงานเข้าประกวด "รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน" ประจำปี 2563 (Med...

หมดเขตส่งผลงานแล้ว

Closed
หนังสั้นรา
              วัล

Project 19

Asia Content Business Summit (ACBS) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นหรือภาพยนตร์ส...

หมดเขตส่งผลงานแล้ว

Closed
หนังสั้นรา
              วัล

Better Life ภาษาอังกฤษช่วยให้ชีวิตดีขึ้นอย่างไร

Champ EngRish ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ ...

หมดเขตส่งผลงานแล้ว

Closed
หนังสั้นรา
              วัล

รวมพลังปกป้องเด็กจากความรุนแรงทุกรูปแบบ

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อภาพเ...

หมดเขตส่งผลงานแล้ว

Closed
หนังสั้นรา
              วัล

เสน่ห์ไทยในวิถีใหม่

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ส่งผลงานภาพยนตร์สั...

หมดเขตส่งผลงานแล้ว

Closed
หนังสั้นรา
              วัล

อะไรคือสภาวะสุดสะพรึงจิตสยองขวัญ

ชวนชม เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จัดกิจกรรมประกวดหนังสั้น “สยองขวัญ” ยกระดับเพดานสยองในรูปแบบใหม่ๆ . การปร...

หมดเขตส่งผลงานแล้ว

Closed
หนังสั้นรา
              วัล

New Normal Start New Life in New World วิถีใหม่ ผลิตชีวิต ก้าวสู่โลกที่เปลี่ยน

คณะสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร เชิญชวนประกวดภาพยนตร์สั้น "เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา" ครั้งที่ 11 คณะเทคโนโลยีส...

หมดเขตส่งผลงานแล้ว