หนังสั้นรา
              วัล

วิศวกรดีมีจรรยาบรรณ

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ โครงการประกวดหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ "วิศวกรดีมีจรรยาบรรณ" ปีที่ 2 ชิงเงินรางว...

ความยาวระหว่าง 3-10 นาที หมดเขต : 30 ก.ย. 2564

หนังสั้นรา
              วัล

ขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้าย

ได้เวลาปล่อยของ ร่วมระเบิดไอเดียสุดสร้างสรรค์กันแล้ว ภายใต้แนวคิด “ขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้าย” โดยค...

ความยาวระหว่าง 2-3 นาที หมดเขต : 18 ก.ค. 2564

หนังสั้นรา
              วัล

รักอย่างปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ

กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ขอเชิญนักศึกษาและประชา...

ความยาวไม่เกิน 2 นาที หมดเขต : 20 มิ.ย. 2564

Closed
หนังสั้นรา
              วัล

ฟื้นฟูปฐพี ฟื้นชีวีให้มั่นคง

เตรียมพบกับงาน วันทะเลทรายโลก ปี 64 อีกครั้งกับงานใหญ่ระดับโลกของ UNCCD กลับมาคราวนี้ ยิ่งใหญ่กว่าเ...

หมดเขตส่งผลงานแล้ว

หนังสั้นรา
              วัล

เทศกาลหนังสั้นโลกป่วย เราต้องเปลี่ยน

เทศกาลหนังสั้นโลกป่วย เราต้องเปลี่ยน (CCCL Film Festival) เปิดรับผลงานหนังสั้นโลกร้อนเข้าร่วมประกวดช...

ความยาวไม่เกิน 15 นาที หมดเขต : 24 ก.ย. 2564

หนังสั้นรา
              วัล

Young Thai Artist Award 2021 (สาขาภาพยนตร์)

ศิลปินเลือดใหม่ โอกาสมาถึงแล้ว เตรียมเร่งมือให้ไว แล้วมาปลดล็อคพรสวรรค์ รังสรรค์ศิลป์‼️ กับเวทีแห่ง...

ความยาวไม่เกิน 30 นาที หมดเขต : 30 มิ.ย. 2564

Closed
หนังสั้นรา
              วัล

ประเทศไทยที่อยากให้โลกรู้จัก

โชว์พลังไอเดียสุดสร้างสรรค์ กับโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น ภายใต้หัวข้อ “ประเทศไทยที่อยากให้โลกรู้จัก”...

หมดเขตส่งผลงานแล้ว

หนังสั้นรา
              วัล

เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 25

เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 25 มาแล้ววว !!! ขอเชิญคนทำหนังสั้นทุกท่าน ร่วมส่งผลงานไม่จำกัดรูปแบบ หัว...

ความยาวไม่เกิน 30 นาที หมดเขต : 2 ส.ค. 2564

Closed
หนังสั้นรา
              วัล

วัคซีน: เครื่องมือต้านการระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปไวรัล “วัคซี...

หมดเขตส่งผลงานแล้ว

Closed
หนังสั้นรา
              วัล

โอกาสที่สังคมมอบให้

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ได้กำหนดจัดโครงการประกวดหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ “โอกาสที่สังคมมอบให้” เพ...

หมดเขตส่งผลงานแล้ว

Closed
หนังสั้นรา
              วัล

เมืองแห่งมืออาชีพ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประก...

หมดเขตส่งผลงานแล้ว

Closed
หนังสั้นรา
              วัล

วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบการเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญนักเรียน ข้าราชการครู สถานศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกว...

หมดเขตส่งผลงานแล้ว

Closed
หนังสั้นรา
              วัล

ดุลยภาพแห่งสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

สำนักงานศาลยุติธรรม โดยสำนักกิจการคดี และกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ เชิญชวนน้องๆ นักเรียน นิสิต นัก...

หมดเขตส่งผลงานแล้ว

Closed
หนังสั้นรา
              วัล

Gender Equality

สค. จัดกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ในหัวข้อ “Gender Equality” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องควา...

หมดเขตส่งผลงานแล้ว

Closed
หนังสั้นรา
              วัล

ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคล...

หมดเขตส่งผลงานแล้ว

Closed
หนังสั้นรา
              วัล

การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ "กา...

หมดเขตส่งผลงานแล้ว

Closed
หนังสั้นรา
              วัล

เงินทองต้องใส่ใจ

โครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season Season 6 ได้กำหนด หัวข้อการประกวด...

หมดเขตส่งผลงานแล้ว

Closed
หนังสั้นรา
              วัล

มอบแสงสว่างให้ดวงตา

มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ “มอบแ...

หมดเขตส่งผลงานแล้ว

Closed
หนังสั้นรา
              วัล

HUAWEI Film Awards 2020

การประกวดครั้งนี้เปิดให้ทุกคนที่ปัจจุบันพำนักอยู่ในประเทศดังต่อไปนี้ : มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ...

หมดเขตส่งผลงานแล้ว

Closed
หนังสั้นรา
              วัล

Deep South Young Filmmaker II

ขอเชิญชวนเยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ สมัครโครงการ Deep South Young Filmmaker เยาวชนสร้างหนัง ...

หมดเขตส่งผลงานแล้ว