OUT OF THE BLUE

ผู้กำกับ : สหภูทีมเวียงเดินฟิล์ม

ความยาว : 6.44 นาที
ปี : 2562

การประกวดหนังสั้น 130 ปี หลังคาแดง ในหัวข้อ "ภาวะซึมเศร้า" ทีมสหภูทีมเวียงเดินฟิล์ม