"ถอด" Remove

ผู้กำกับ : กลุ่มสมอง

ความยาว : 6.57 นาที
ปี : 2560

ภาพยนตร์สั้นรางวัลชนะเลิศ OBEC Film 2017 โดย กลุ่มสมอง