โปงลางของสินธุ์

ผู้กำกับ : ชนะชัย ภูทองโบ

ความยาว : 15 นาที
ปี : 2562

การประกวดหนังสั้นส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมอีสาน "ร้อยแก่นสารสินธุ์"