เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนไป

ผู้กำกับ : ศิวศิษฎ์ พลดงนอก

ความยาว : 5.1 นาที
ปี : 2561

ภาพยนต์สั้น NCI SHORT FILM AWARD 2018 มะเร็ง 5.0 FREE CANCER , CANCER FREE