บุรุษ-สรรพนาม

ผู้กำกับ : เสรีย์ หล้าชนบท

ความยาว : 11.4 นาที
ปี : 2555

โครงการประกวดหนังสั้น 108 เรื่องราวความยุติธรรม