ข้อความในกระดาษ

ผู้กำกับ : เจนจิรา ธรรมสุจริต

ความยาว : 11.02 นาที
ปี : 2556

การประกวดหนังสั้นความยุติธรรม ปี 3 หัวข้อ “ความยุติธรรมของพ่อ”