เป่า ยิ้ง ฉุบ

ผู้กำกับ : การันตร์ วงศ์ปราการสันติ

ความยาว : 8.25 นาที
ปี : 2557

โครงการประกวดหนังสั้นความยุติธรรมปี 4 หัวข้อ “หนัง (ว่าด้วย) กรอบ”