โซ-ขิ่น So-Khin

ผู้กำกับ : เชวง ไชยวรรณ

ความยาว : 18.01 นาที
ปี : 2560

โครงการประกวดสื่อศิลป์ ปี 5 โดยไทยพีบีเอส