ต้อง(ปิดมือถือ)ปล้น

ผู้กำกับ : ณรงค์ เสประโคน

ความยาว : 3.15 นาที
ปี : 2563

การประกวดหนังสั้น เงินออมสร้างชาติ Awards Season 5 หัวข้อ เกษียณไว อารมณ์ดี