สายลับ The Beagle

ผู้กำกับ : ณรงค์ เสประโคน

ความยาว : 6.2 นาที
ปี : 2562

การประกวดหนังสั้น TINT Short film หนังสั้นนิวเคีลยร์ หัวข้อ “Nuclear for Better Life”