อีทอง

ผู้กำกับ : โสภา เที่ยงเดช

ความยาว : 15.44 นาที
ปี : 2562

การประกวดหนังสั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม โครงการ ออนซอนเดเสน่ห์นครพนม