ไม่ได้อยู่ลำพังในวันที่เดียวดาย

ผู้กำกับ : ศิวศิษฎ์ พลดงนอก

ความยาว : 5.09 นาที
ปี : 2561

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น มือแม่ จัดโดย Rester เก้าอี้นวดไฟฟ้า