Keep the Secret

ผู้กำกับ : อรุณกร พิค

ความยาว : 8.03 นาที
ปี : 2555

การประกวดหนังสั้น หัวข้อ รักปลอดภัย ในวัยสดใส ภายใต้โครงการสื่อสารในงานอนามัยการเจริญพันธุ์