ผู้ประกอบการใจสะอาด

ผู้กำกับ : อรุณกร พิค

ความยาว : 2.2 นาที
ปี : 2562

การประกวดหนังสั้น สคบ. ครั้งที่ 3 หัวข้อ ผู้ประกอบการใจสะอาด ปราศจากการเอาเปรียบผู้บริโภค