คนค(ร)บ

ผู้กำกับ : อรุณกร พิค

ความยาว : 19.1 นาที
ปี : 2560

โครงการประกวด Short Film of Parliament 2015 ซึ่งจัดโดยสถานีโทรทัศน์รัฐสภา สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หัวข้อ “คน ค(ร)บ”