ผลงานที่ได้รับรางวัล

รวมหนังสั้นที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากโครงการประกวดต่าง ๆ ภายในประเทศ

หนังสั้นรางวัล

ป่า-ฝั่ง-เมือง

เทศกาลหนังสั้น โลกป่วย เราต้องเปลี่ยน ผู้กำกับ : - 9.55 นาที | ปี 2563
หนังสั้นรางวัล

Friend

โครงการประกวดคลิปวิดีโอ Reset Mindset โดย Digifam Awards ผู้กำกับ : เชวง ไชยวรรณ 1.36 นาที | ปี 2563
หนังสั้นรางวัล

DAY OFF

การประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยองในหัวข้อ "ทะเลแห่งรัก" ผู้กำกับ : วัฒนชัย ดุลยโกวิทย์ 5.49 นาที | ปี 2563
หนังสั้นรางวัล

ต้อง(ปิดมือถือ)ปล้น

การประกวดหนังสั้น เงินออมสร้างชาติ Awards Season 5 หัวข้อ เกษียณไว อารมณ์ดี ผู้กำกับ : ณรงค์ เสประโคน 3.15 นาที | ปี 2563
หนังสั้นรางวัล

คืนความยุติธรรม

โครงการประกวดหนังสั้น ศาลยุติธรรม หัวข้อ สิทธิผู้ต้องหา ผู้กำกับ : โสภา เที่ยงเดช 5 นาที | ปี 2563
หนังสั้นรางวัล

ลืม (Doubletap feat.หนึ่ง ETC)

GPX Presents Cat Film เอาเพลงมาทำเป็นหนัง เทศกาลประกวดหนังสั้น ผู้กำกับ : อรุณกร พิค 4.59 นาที | ปี 2562
หนังสั้นรางวัล

อีทอง

การประกวดหนังสั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม โครงการ ออนซอนเดเสน่ห์นครพนม ผู้กำกับ : โสภา เที่ยงเดช 15.44 นาที | ปี 2562
หนังสั้นรางวัล

8E88

โครงการประกวดหนังสั้นวิทยาศาสตร์ ปี 4 วิทยาศาสตร์รอบตัวเรา ผู้กำกับ : ณรงค์ เสประโคน 9 นาที | ปี 2562
หนังสั้นรางวัล

OUT OF THE BLUE

การประกวดหนังสั้น 130 ปี หลังคาแดง ในหัวข้อ "ภาวะซึมเศร้า" ทีมสหภูทีมเวียงเดินฟิล์ม ผู้กำกับ : สหภูทีมเวียงเดินฟิล์ม 6.44 นาที | ปี 2562
หนังสั้นรางวัล

โปงลางของสินธุ์

การประกวดหนังสั้นส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมอีสาน "ร้อยแก่นสารสินธุ์" ผู้กำกับ : ชนะชัย ภูทองโบ 15 นาที | ปี 2562
หนังสั้นรางวัล

ผู้ประกอบการใจสะอาด

การประกวดหนังสั้น สคบ. ครั้งที่ 3 หัวข้อ ผู้ประกอบการใจสะอาด ปราศจากการเอาเปรียบผู้บริโภค ผู้กำกับ : อรุณกร พิค 2.2 นาที | ปี 2562
หนังสั้นรางวัล

สายลับ The Beagle

การประกวดหนังสั้น TINT Short film หนังสั้นนิวเคีลยร์ หัวข้อ “Nuclear for Better Life” ผู้กำกับ : ณรงค์ เสประโคน 6.2 นาที | ปี 2562
หนังสั้นรางวัล

เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนไป

ภาพยนต์สั้น NCI SHORT FILM AWARD 2018 มะเร็ง 5.0 FREE CANCER , CANCER FREE ผู้กำกับ : ศิวศิษฎ์ พลดงนอก 5.1 นาที | ปี 2561
หนังสั้นรางวัล

ชักเย่อ

โครงการประกวด Wow Young Energy Awards เรื่อง ชักเย่อ ทีม Moving Image ผู้กำกับ : อรุณกร พิค 4.54 นาที | ปี 2561
หนังสั้นรางวัล

SILENT BLUE

การประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ปี 2 ผู้กำกับ : Nipan Chawcharernpon 12.06 นาที | ปี 2561
หนังสั้นรางวัล

Recipe สูตรรู้ เมนูไข่

หนังสั้น obec film แนวคิด "เพิ่มเวลารู้แบบ Active learning ได้เรียนอย่างมีความสุข ได้รู้จากการลงมือทำ ได้ใช้ในชีวิตจริง" ผู้กำกับ : กองน้อยสตูดิโอ 7 นาที | ปี 2561
หนังสั้นรางวัล

ไม่ได้อยู่ลำพังในวันที่เดียวดาย

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น มือแม่ จัดโดย Rester เก้าอี้นวดไฟฟ้า ผู้กำกับ : ศิวศิษฎ์ พลดงนอก 5.09 นาที | ปี 2561
หนังสั้นรางวัล

โซ-ขิ่น So-Khin

โครงการประกวดสื่อศิลป์ ปี 5 โดยไทยพีบีเอส ผู้กำกับ : เชวง ไชยวรรณ 18.01 นาที | ปี 2560
หนังสั้นรางวัล

TalkTalk

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กับการพึ่งตนเองและความมั่นคงด้านวัคซีนของชาติเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนของคนไทย ผู้กำกับ : อรุณกร พิค 7.5 นาที | ปี 2560
หนังสั้นรางวัล

"ถอด" Remove

ภาพยนตร์สั้นรางวัลชนะเลิศ OBEC Film 2017 โดย กลุ่มสมอง ผู้กำกับ : กลุ่มสมอง 6.57 นาที | ปี 2560
หนังสั้นรางวัล

คนค(ร)บ

โครงการประกวด Short Film of Parliament 2015 ซึ่งจัดโดยสถานีโทรทัศน์รัฐสภา สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หัวข้อ “คน ค(ร)บ” ผู้กำกับ : อรุณกร พิค 19.1 นาที | ปี 2560
หนังสั้นรางวัล

A GANGSTER HAS A LOT OF STUFFS

Customs Short Film การนำของติดตัวเข้าทางท่าอากาศยานสำหรับผู้โดยสาร ผู้กำกับ : จักรพันธ์ ศรีวิชัย 4.55 นาที | ปี 2560
หนังสั้นรางวัล

กวีวัธน์

การประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี” ผู้กำกับ : จักรพันธ์ ศรีวิชัย 13.21 นาที | ปี 2558
หนังสั้นรางวัล

นาย

การประกวดภาพยนตร์สั้น "แรงบันดาลใจจากศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี" ครั้งที่ 2 ผู้กำกับ : อรุณกร พิค 9.55 นาที | ปี 2557
หนังสั้นรางวัล

เป่า ยิ้ง ฉุบ

โครงการประกวดหนังสั้นความยุติธรรมปี 4 หัวข้อ “หนัง (ว่าด้วย) กรอบ” ผู้กำกับ : การันตร์ วงศ์ปราการสันติ 8.25 นาที | ปี 2557
หนังสั้นรางวัล

Lorenzo Bellini

การประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี” ครั้งที่ 1 ผู้กำกับ : Thai Pradithkesorn 10 นาที | ปี 2556
หนังสั้นรางวัล

ข้อความในกระดาษ

การประกวดหนังสั้นความยุติธรรม ปี 3 หัวข้อ “ความยุติธรรมของพ่อ” ผู้กำกับ : เจนจิรา ธรรมสุจริต 11.02 นาที | ปี 2556
หนังสั้นรางวัล

บุรุษ-สรรพนาม

โครงการประกวดหนังสั้น 108 เรื่องราวความยุติธรรม ผู้กำกับ : เสรีย์ หล้าชนบท 11.4 นาที | ปี 2555
หนังสั้นรางวัล

Keep the Secret

การประกวดหนังสั้น หัวข้อ รักปลอดภัย ในวัยสดใส ภายใต้โครงการสื่อสารในงานอนามัยการเจริญพันธุ์ ผู้กำกับ : อรุณกร พิค 8.03 นาที | ปี 2555